Uitgelicht

GroenLinks Hengelo heeft haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld. Wij kiezen voor een Hengelo van duurzaamheid, eerlijk delen en tolerantie.

Enkele belangrijke punten voor ons zijn:

 

ð Groene daken en zonnepanelen op alle gemeentedaken waar mogelijk

ð Investeren in energieneutraal vastgoed van de gemeente Hengelo

ð Stimuleren van de uitbreiding van warmtenet

ð Gratis (bewaakte) (overdekte) fietsenstallingen, verspreid over de stad

ð Voorrang voor de fiets; bij herinrichting van binnenstad en wijken zijn fietsers en voetgangers leidend

ð A1 door Hengelo: maximaal 100km/uur, net als bij alle andere regiosteden!

ð Experimenten met het basisinkomen

ð Experimenten met wietteelt door de gemeente

ð Hengelo wordt een ‘Global Goals Gemeente’ (voorheen Milenniumgemeente), waar 17 doelen worden nagestreefd die raken aan belangrijke opgaven van gemeenten, zoals terugdringen van ongelijkheid, maatschappelijke integratie, duurzaamheid, leefbare en veilige leefomgeving en kwalitatief en participatief bestuur. Denk mondiaal, handel lokaal!

 

GroenLinks kiest voor duurzaamheid in de volle breedte: people, planet, prosperity.

Dat leidt tot de volgende tien uitgangspunten in ons programma:

 

  1. Wij stimuleren mensen om mee te doen. Wij kiezen voor een inclusieve samenleving: iedereen hoort erbij en iedereen doet mee. GroenLinks laat mensen niet in de steek. We willen experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid, zoals het basisinkomen, waarin keuzevrijheid, waardering en zelfontplooiing centraal staan.
  2. Wij zorgen dat de gemeente zich actief inzet om te voorkomen dat kinderen op de basisschool beginnen met een achterstand. We streven naar goed geoutilleerde kindcentra.
  3. Wij willen dat ouderen en mensen met een beperking zolang als zij willen en het mogelijk is thuis kunnen wonen.
  4. Wij zorgen voor voldoende sociale huurwoningen en voldoende huur- en koopwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen.
  5. Wij planten extra bomen. Dat is niet alleen mooi maar zorgt ook voor schone lucht, verkoeling en wateropname.
  6. Wij willen veel groen in en om de stad. Dat zorgt voor een beter stadsmilieu en biodiversiteit. We ondersteunen buurtbewoners die hun buurt willen vergroenen.
  7. Wij maken in onze gemeente zo veel mogelijk gebruik van duurzame energie zoals van de zon en de wind, we stimuleren energieneutraal bouwen en het oprichten van lokale energiecoöperaties. We zetten ons in voor duurzaam gebruik van grondstoffen (circulair).
  8. Wij geven voorrang aan schoon vervoer: de fiets, de voetganger en elektrisch (openbaar) vervoer.
  9. Wij geven ruimte aan eigen initiatieven van burgers, professionals en organisaties die de stad eerlijker, mooier en schoner kunnen maken.
  10. Wij geven volop ruimte aan kunst en creativiteit. Kunst verrijkt ons leven.

 

Voor vragen of toelichting, neem gerust contact met me op: 06 5335 0321.