Jan Evers

Fractievoorzitter

Kiezen voor duurzaamheid

Door te kiezen voor duurzaamheid ( people - planet - prosperity) werken we aan een leefomgeving waar het fijn is om te wonen met respect voor natuur en milieu.

Na eerst tijdens en na mijn studie aan de Technische Hogeschool Twente - tegenwoordig Universiteit Twente - in Enschede gewoond te hebben ben ik in 1997 verhuisd naar Hengelo, Roershoek (onderdeel van Slangenbeek). Daar woon ik sindsdien met veel plezier met mijn vrouw en drie kinderen. Nou ja, die kinderen zijn ondertussen alle drie uitgevlogen naar een eigen plek in Twente en daarbuiten. Ongeveer tegelijk met mijn komst naar Twente (1976) is de landelijke Fietsersbond opgericht, waarin ik tot oktober 2017 actief ben geweest. Eerst in Enschede, later in Hengelo.

 

Van 2010 tot 2016 was ik fractievertegenwoordiger van GroenLinks in Hengelo, sinds voorjaar 2017 raadslid. De belangrijkste dossiers waar ik me voor ingezet heb gaan over de fysieke omgeving, zoals stadsvernieuwing (Hart van Zuid, ontwikkeling van een levendig centrum), groen (hoofdgroenstructuur, groenplan), water (boven en onder de grond) en wegen (met speciale aandacht voor de fiets). Het bevorderen van het fietsen, het behoud en verdere ontwikkeling van groen en het ontwikkelen van het stadscentrum zijn voor GroenLinks Hengelo, en voor mij, belangrijke thema’s.

 

GroenLinks is landelijk én lokaal een partij die er toe doet. Wij zetten ons consequent in voor een duurzame en sociale samenleving, waarin het goed toeven is. Met mijn inzet voor GroenLinks Hengelo wil ik daar graag een bijdrage aan leveren.

 
Tel: 06 53350321