Jan Evers

Fractievoorzitter
Sinds 2010 ben ik fractievertegenwoordiger van GroenLinks in Hengelo. De belangrijkste dossiers die ik behartig liggen op het terrein van de fysieke omgeving, zoals stadsvernieuwing (Hart van Zuid, ontwikkeling van een levendig centrum), groen (hoofdgroenstructuur, groenplan), water (boven en onder de grond) en wegen (met speciale aandacht voor de fiets). Het bevorderen van het fietsen, het behoud en verdere ontwikkeling van groen en het ontwikkelen van stadscentrum zijn voor GroenLinks Hengelo, en voor mij, belangrijke thema’s.
 
Na eerst in en na mijn studie aan de Technische Hogeschool Twente - tegenwoordig Universiteit Twente - in Enschede gewoond te hebben ben ik in 1997 verhuisd naar Hengelo, Roershoek (onderdeel van Slangenbeek). Daar woon ik sindsdien met veel plezier met mijn vrouw en drie kinderen. Nou ja, die kinderen zijn ondertussen alle drie uitgevlogen naar een eigen plek in Twente. Ongeveer tegelijkertijd met mijn komst naar Twente is de landelijke Fietsersbond opgericht, waar ik sinds het begin actief in ben. Eerst in Enschede, later in Hengelo.
 
GroenLinks is landelijk én lokaal een partij die er toe doet. Zij zet zich consequent in voor een duurzame en sociale samenleving, waar het goed toeven is. Met mijn inzet voor GroenLinks Hengelo wil ik daar een bijdrage aan leveren.
 
Tel: 06 53350321