Nieuws

Samenwerking in de raad en met inwoners

Als fractie hebben wij kennis gemaakt met de wethouders Bruggink en van Wakeren. Verder hebben we gesproken over hoe we tot een constructieve en goede samenwerkingsrelatie kunnen komen ten behoeve van de gemeente en haar inwoners.

Lees verder

Sociaal Domein

In de afgelopen maanden is het duidelijk geworden dat er een enorm financieel tekort (miljoenen per jaar) is ontstaan op het gebied van de uitgaven in het sociale domein. Denk daarbij aan jeugdzorg en WMO-vergoedingen. Deze tekorten zijn ontstaan door een mix van een toegenomen vraag en flinke kortingen op de gelden die de gemeente krijgt om dit beleid uit te voeren.

 

Lees verder

GroenLinks even niet aan zet

Informateur Wim Boomkamp heeft de informatieronde voor het vormen van een nieuw bestuur voor Hengelo afgerond met een opdracht aan SP, ProHengelo, VVD en D66 om een college te vormen.

Lees verder

Fractie GroenLinks Hengelo

In de afgelopen weken heeft GroenLinks de top 7 van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld: Melanie Braamhaar, Danya Weevers, Joyce Vorgers, Colin Kok, Agnes Booijink, Elske Mooijman en Jan Evers (lijsttrekker). Zij hebben iets over hun achtergrond en ambities verteld. Een mooie en gedreven groep mensen, die volop gaan voor een duurzaam, groen, sociaal en verdraagzaam Hengelo.

Pagina's