In de Gemeenteraad van 13 juli 2022 heeft Agnes namens de fractie van GroenLinks een amendement ingediend.

Dit omdat er een maand geleden duidelijk werd dat we dit jaar een positief resultaat van 9.3 miljoen hebben in Hengelo.

Ons idee is om 4 miljoen uit te trekken voor diverse duurzame acties voor versnelling van de energietransitie en daardoor ook helpen om de energiearmoede te bestrijden.

Helaas heeft de meerderheid van de raad besloten dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve (die al 35 miljoen bedraagt).

Na de zomer wel men nog wel eens nadenken over wat er met dit geld mogelijk is.

Lees het hele artikel op 1Twente.