De gemeenteraadsverkiezingen in Hengelo zijn achter de rug. Zoals bekend is Burger Belangen als grote winnaar uit de bus gekomen met 7 zetels. Daarnaast zijn ook GroenLinks en PvdA uit de bus gekomen als winnaars – beiden behaalden winst met 1 extra zetel. Andere partijen zijn niet gegroeid of hebben zetels moeten inleveren. We merken dat er een verschuiving gaande is, de samenleving kiest voor vernieuwing. 

Het formatieproces is naar ons inzien geen goede weerspiegeling van deze uitslag en trend. Een coalitie gevormd met als basis de partijen welke gegroeid zijn leek voor de hand te liggen. Echter is ons helaas minimaal de kans gegeven om mee te mogen praten tijdens de vorming en de zaak leek vooraf al beklonken, hetgeen voor ons en onze kiezers teleurstellend is. Pogingen om in gesprek te komen, hadden op voorhand al geen zin meer en hebben niet tot een gewenst resultaat geleid. Deze vorm van transparantie werd ook in de informatievoorziening doorgezet, daar we soms uit de media de voortgang moesten vernemen.  

Burger Belangen heeft aangegeven tijdens de formatie te willen kijken naar vernieuwing: GroenLinks heeft als progressieve partij vernieuwing en verbetering hoog staan. De 6 speerpunten zoals aangegeven tijdens het informatieproces zaten goed in de lijn met ons verkiezingsprogramma.

GroenLinks heeft de afgelopen jaren een mooie groei doorgemaakt met steeds meer vertrouwen van de kiezers in Hengelo. We zijn de afgelopen jaren gegroeid van 1 naar 2 naar 3 zetels. Dat is ook niet voor niets want op het gebied van vergroening, sociale agenda, bestuurlijke vernieuwing en participatie staan we voorop. Zeker als we kijken naar de enorme verduurzamingsagenda zou je mogen verwachten dat GroenLinks logischerwijs een plek in het college zou moeten hebben. Met de door ons doorgemaakte groei van de afgelopen jaren hadden we een vernieuwend perspectief in kunnen brengen, hetgeen waar nu zoveel behoefte aan is. 

GroenLinks zal zich altijd blijven inzetten voor een groener en socialer Hengelo. We hadden dit graag gedaan als onderdeel van vernieuwende en groene coalitie. 

Fractie GroenLinks Hengelo