GroenLinks over Kadernota Hengelo

In de raadsvergadering van 18 juli 2017 is de Kadernota behandeld. Alle fracties gaven hun reactie op de nota, zo ook GroenLinks-fractievoorzitter Jan Evers. 

Dinsdag 18 juli is de Kadernota 2018 besproken in de raad. De kadernota zet de kaders neer voor de in het najaar op te stellen begroting voor 2018. Belangrijke punten zijn het Rabotheater, Radio Hengelo TV, energieactieplan, Agenda van Twente en de binnenstad. Voor het eerst in jaren staan we niet voor een bezuinigingsopgave, maar vallen er weer wat middelen in te zetten voor nieuw beleid. Uit de jaarafrekening van 2016 viel onverwachts M€ 4,5 vrij. Deze zijn grotendeels naar de algemene reserve gaan, waardoor die ruim boven de grens komt te liggen voor het afdekken van risico's. GroenLinks heeft daarom gepleit voor het daar waar nodig ruimhartiger inzetten van middelen voor stimulansen in Hengelo. In het sociale domein doet Hengelo het goed. De overheveling door het rijk van jeugdzorg, participatie en thuiszorg naar de gemeenten is goed en sociaal opgevangen, ondanks de bezuinigingen. Er is nog steeds een tekort, maar er liggen inhoudelijk goede plannen om dat de komende jaren op te vangen. In het fysieke domein (milieu, binnenstad, onderhoud, groen) vallen nog de nodige verbeterslagen te maken.

Bekijk hieronder het videofragment.