Motie schaliegas

Een motie van al weer een paar jaar geleden, maar zeker een heel belangrijke voor GroenLinks Hengelo, de "Motie afkeuring schaliegas en steenkoolglas"! 

Aangenomen op 5 november 2013: 

- Draagt het college op: Bij initiatieven tot (proef)boringen naar schalie- of steenkoolgas in of nabij Hengelo alle mogelijke politieke en juridische instrumenten in te zetten om boring en winning van schaliegas en steenkoolgas te voorkomen. 

-Dit standpunt kenbaar te maken aan andere gemeenten, de Provincie Overijssel, de Tweede Kamer, het Kabinet en de Europese Commissie vóór zij overgaan tot enige besluitvorming aangaande schaliegas en steenkoolgas. 

Benieuwd naar de complete motie? Download hem in de link hieronder!