Twee moties GroenLinks tijdens bepaling beleidsbegroting 2018

GroenLinks Hengelo heeft samen met andere lokale partijen afgelopen week twee moties voorgedragen tijdens de bepaling van de beleidsbegroting 2018. Deze betreffen de onderwerpen "kurk infill op grasvelden" en "gratis elektrisch parkeren".

Afgelopen dinsdag 7 en woensdag 8 november heeft GroenLinks Hengelo zich tijdens het bepalen van de beleidsbegroting ingezet voor het mileu in Hengelo en hoe wij hier beter me om kunnen gaan. Dit is gedaan middels maar liefst twee moties die zijn ingediend tijdens deze raadsvergadering.

De eerste motie betreft het gebruiken van kurk infill op de kunstgrasvelden in Hengelo. In de afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden hoe schadelijk de rubberkorrels, die momenteel in de meeste kunstgrasvelden worden gestopt, zijn voor de omgeving. In 2016 bracht GroenLinks Hengelo fractievoorzitter Jan Evers dit al naar voren in de gemeenteraad. Sindsdien is er gewerkt aan een plan om dit te vervangen door het mileuvriendelijke kurk in plaats van rubber. Na nieuwe en verontrustende resultaten van onderzoek heeft GroenLinks, in samenwerking met ChristenUnie, Burgerbelangen, Lokaal hengelo en Lid Van Veen, afgelopen woensdag een motie ingediend om te beginnen met het vervangen van de rubber infill met kurk infill korrels op kunstgrasvelden.

In deze motie wordt voorgesteld te beginnen met enkele kunstrgrasvelden, met natuurljk de mogelijkheid om de rubber infill in meer van deze sportvelden te vervangen. Deze motie is aangenomen, hiermee zetten we een mooie stap in het mileuvriendelijke maken van Hengelo!

 

Ook heeft GroenLinks, samen met Christenunie, Burgerbelangen en Lid Van Veen een motie ingediend om het gebruik van elektrische auto's te stimuleren door gratis parkeermogelijkheden voor hen beschikbaar te stellen tijdens het oplden van deze elektrische auto's. In andere steden, zoals bijvoorbeeld Crest de Drôme in Frankrijk, blijken dit soort maatregelen zeer succesvol. Helaas is er voor deze motie geen meerderheid in de gemeenteraad gekomen en is deze motie niet aangenomen. Wel hebben we hier in Hengelo het juiste geluid mee laten horen, namelijk dat dit soort onderwerpen bijdragen aan een gezonder en milieuvriendelijke gemeente en wij hier meer aandacht aan moeten geven.