Visie Groenlinks op SEH-ZGT.

Een goede en optimale gezondheidszorg in Twente.

Voor GroenLinks staat een goede en optimale gezondheidszorg in Twente voorop, niet het in Hengelo gevestigd blijven van de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH). Sluiting van de SEH in Hengelo leidt niet per se tot verslechtering van de gezondheidszorg aan de inwoners van Hengelo. Hier houden kan zelfs tot minder goede zorg leiden.

Een SEH heeft trauma-gerelateerde specialismen nodig en die zijn in de afgelopen jaren geconcentreerd in Almelo. Deze concentratie was en is nodig om de kwaliteit van deze specialismen op peil te houden. Conform landelijke regelgeving. Ook nu rijdt een ambulance vanuit Hengelo meestal naar Almelo, niet naar Hengelo. De bereikbaarheid valt ruim binnen de landelijke normen. Met SEH in Enschede en Almelo wordt Twente goed afgedekt.

Voor kleine acute incidenten is er de huisartsenpost. ZGT is in gesprek met de huisartsenpost om te bezien op welke punten extra ondersteuning nodig is. Bijvoorbeeld met röntgenfoto's. Het moet tot een goede overeenstemming met de huisartspost komen, uitstekend om daarover de vinger aan de pols te houden en druk op ZGT uit te oefenen. Zo verwoordt het college het ook in haar brief aan de minister, en dat ondersteunen we voluit.

Van het opheffen van ZGT Hengelo is geen sprake. In het kader van "acute zorg in Almelo, planbare zorg in Hengelo" wordt er ook zorg overgeheveld naar Hengelo.

Alles overwegende stemmen wij daarom tegen deze motie, die een veel te dramatisch beeld schetst rond de overheveling van SEH naar Almelo.