Hi, ik ben Abby Gomez. Nieuw talent in de Hengelose GroenLinksclub.  

Duurzaamheid is belangrijk, maar er zijn andere onderwerpen die nauw hiermee verbonden zijn, denk aan armoede. Als je niet de financiële middelen hebt, kun je geen hoofd bieden aan bijvoorbeeld de hoge gasrekening. Hierbij moeten we als gemeente helpen. 

Vanaf ongeveer mij 4e woon ik in Hengelo. Ben een “echte” Hengeloër, heb hier alles meegemaakt. De basischool, eerste baantjes en daten op de bekende terrasjes. Ben hier opgegroeid en zou graag willen meepraten om deze stad mooier te maken. Ik woon dichtbij het kristalbad, waar ik graag een wandeling maak. 

Momenteel werk ik voor TSS, een software holding die op strategische wijze andere softwarebedrijven acquireert. Ik heb een bachelordiploma Rechten. Heb een eigen bedrijf gehad, dus het ondernemerschap zit in me. Ben getrouwd en een trotse moeder van een intelligente dochter van 5.  

 

Waar sta jij voor, wat vind je belangrijk? 

Intersectionele klimaatpolitiek: De veranderingen van het klimaat raken ons allemaal - echter sommigen wat zwaarder dan anderen. Een gedeelte van de bevolking heeft betere middelen om zich tegen klimaatverandering te weren dan anderen. Ook zullen er oplossingen gecreëerd moeten worden tegen de klimaatverandering, welke een deel van de bevolking zwaarder zullen vallen dan anderen. Dit is niet de juiste wijze. Belast naar rato van wat iemand kan dragen. 

De klimaatstrijd moet gevoerd worden met het oog op mensen die het al moeilijk hebben, niet vanuit een elitaire houding. Daarbij is niet alleen het kunnen leven belangrijk - het hebben van schone lucht, water, duurzame energie, etc. - maar ook de wijze waarop we leven is belangrijk. Namelijk eerlijk en rechtvaardig.  

Vandaag de dag wordt vaak gesproken over bepaalde groepen, mensen met een bepaald (culturele) achtergrond of mensen met bepaalde ervaringen. Echter willen we niet alleen dat er over ons wordt gesproken - maar we willen zelf kunnen deelnemen aan het gesprek. Niet over ons, maar mét ons moet er beleid worden gecreëerd voor ons allemaal. Mijn passie is dan ook inclusiviteit, vrouwen- en kinderrechten, armoede, dakloosheid, woningmarkt, gezond leven (voedsel & sport), menselijke zorg en toegankelijk onderwijs. Dit alles op een intersectionele en duurzame wijze zodat ook de generaties na ons van ons mooie aarde kunnen genieten.  

Abby houdt zich bezig met de volgende dossiers:

 • Werk en inkomen
 • Coordinatie sociaal domein
 • Bedrijfsvoering
 • Wonen
 • Economische zaken en ROZ
 • Financien
 • Belastingen
 • WMO
 • Zorg
 • Welzijn
 • Jeugdwet
 • Sport
 • Externe betrekkingen en Public Affairs
 • Openbare orde en veiligheid
 • Armoede en Schuldhulpverlening
 • Diversiteit en Antidiscriminatiebeleid
 • ICT en digitale stad
 • Vluchtelingen en Ongedocumenteerden/ Asiel, integratie en inburgering
 • Laaggeletterdheid
 • Citymarketing/Toerisme en recreatie/Evenementenbeleid
 • Maatschappelijke opvang, verslavingszorg, vrouwenopvang, beschermd wonen en huiselijk geweld

Heb je ideeën hierover of wil je graag bijdragen? Neem dan contact op via abbygomez@groenlinkshengelo.nl