“ Ik sta voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen. ”

Mijn naam is Henk Marijt. Ik ben geboren en getogen in Hengelo. Sinds 2016 ben ik niet meer werkzaam in een betaalde functie. Vanaf mijn 23ste ben ik werkzaam geweest in verschillende vormen van Jeugdzorg, in verschillende functies. De laatste rol die ik had was manager Bedrijfsvoering bij Jarabee in Hengelo.

Ik ben betrokken bij het bevorderen van een gezonde leefomgeving en de manier waarop dat te bereiken. Ik geef dat vorm door actief te zijn in de kerngroep van de Fietsersbond Hengelo en door mijn rol bij Groen Links Hengelo. Vanuit de Fietsersbond propageren we het gebruik van de fiets, en streven we naar het terugdringen van de auto in het algemeen en in het binnenstedelijk verkeer in het bijzonder. Een meer groene omgeving waarin de veiligheid en gezondheid van de gebruikers van de openbare ruimte voorop staat.

Ik sta voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen en eigenlijk ook mee zou moeten doen. Opkomen voor kwetsbaren in de samenleving, die vermorzeld dreigen te worden door de als maar snellere en complexere wereld waarin we allen leven. Onderwijs welke niet gestoeld is op een religieuze richting, maar die gestoeld is op de universele rechten van de mens met daarbij oog voor de geschiedenis van elk land en volk. Tegelijkertijd begrijp ik goed dat mensen keuzes maken die niet altijd aan sluiten bij dit streven.

Het lid zijn van een politieke beweging is voor mij vormgeven aan een ideologische richting. Politiek is voor mij iets anders dan belangenbehartiging. In de gemeentelijke politiek ervaar ik vaak dat dit laatste de overhand heeft, vooral de lokale partijen lijken hier erg mee bezig te zijn.

Ik wil mij inzetten voor Groen Links door faciliterend te zijn naar de gemeenraadfractie, én naar alle leden die op een of andere manier een bijdrage willen leveren aan de doelstellingen en ideologie van de partij.

In mijn vrije tijd fietsen we veel, ook vakanties, doe ik aan mountainbiken en besteden we tijd aan het bezoeken en ervaren van kunst en musea.