Mijn naam is Nico-Tom Pen, 41 jaar, gelukkig getrouwd en vader van 1 dochter. In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam aan de Universiteit Twente binnen de dienst Campus & Facility Management. Ik heb een dubbele functie als manager van de afdeling beleid en projecten en portefeuillemanager vastgoed. Het grootste gedeelte van de tijd hou ik mij bezig met de lange termijn huisvestingsstrategie van de UT. 

Ik sta voor een goede en gezonde leefomgeving waarin we prettig kunnen wonen, werken en ontspannen. De uitgangspunten van GroenLinks passen daar goed bij. We zetten in op o.a. een groene leefomgeving, duurzaam bouwen, schone energie en een planeet waar we zuinig op moeten zijn, Mijn kracht ligt vooral in het fysieke domein. Vanuit mijn achtergrond als vastgoed- en gebiedsontwikkelaar beschik ik over veel kennis en ervaring over hoe het er van bestuurlijk tot operationeel aan toe gaat binnen de gemeente en wat de randvoorwaarden zijn om veranderingen mogelijk te maken. 

Door mijn betrokkenheid binnen de fractie en als kandidaat op de kieslijst van GroenLinks stel ik graag mijn kennis en expertise ter beschikking om Hengelo in de goede richting vooruit te helpen!

Nico-Tom houdt zich bezig met de volgende dossiers:

 • Beheer afval
 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Vergunningsverlening
 • (Maatschappelijk) vastgoed
 • Economische zaken en ROZ
 • Spoorzone met binnenstad en Hart van Zuid
 • Mobiliteit, verkeer en vervoer
 • Grondzaken
 • Coördinatie wijkgerichte aanpak
 • Burgerparticipatie
 • Studentenbeleid
 • Interne en externe bereikbaarheid en openbaar vervoer

Heb je ideeën hierover of wil je graag bijdragen? Neem dan contact op via nicotompen@groenlinkshengelo.nl