“ Zorg voor mensen en natuur is bij GroenLinks in goede handen. ”

Ik ben Victor Schmidt, geboren in 1958 op het Oost-Groningse platteland. Na mijn middelbare schooltijd heb ik aan de Rijksuniversiteit Groningen technische wiskunde gestudeerd en tevens een eerstegraads lesbevoegdheid in wiskunde behaald. Dat laatste bleek het begin van een lange carrière in het onderwijs, in het hoger beroepsonderwijs in het bijzonder. In 2008 kon ik aan de slag bij SLO, het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling, tot voor kort gevestigd in Enschede, maar nu in Amersfoort. Daar werk ik nog steeds.

Mijn GroenLinkse wortels liggen in de Evangelische Volkspartij, een van de ‘founding mothers’ van GroenLinks. Spiritualiteit en religiositeit vormen een basis voor mijn gedachtegoed en mijn idealen. Dit komt overigens ook tot uiting in mijn tweede beroep, namelijk die van ritueelbegeleider bij uitvaarten. Spiritualiteit kent verschillende verschijningsvormen. Een daarvan is zorg voor je medemensen en voor de natuur vanuit wat je gegeven is aan talenten en wat je meegekregen hebt van je opvoeders. Ik denk dat zorg voor mensen en natuur bij GroenLinks in goede handen is.

Als afdelingssecretaris hoop ik leden van de afdeling en de gemeenteraadsfractie te ondersteunen, zodat zij zich kunnen richten op waar GroenLinks voor staat. Soms vereist dat het formele denken en handelen van een wiskundige, maar soms ook de spiritualiteit van een ritueelbegeleider.