Visie

“Als je de horizon niet verlegt, kom je nergens.”

Een goed cultureel aanbod draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid van een stad. Het zorgt voor plezier, voor verbondenheid, voor welzijn. Het culturele aanbod bepaalt bijvoorbeeld ook of mensen bereid zijn voor hun werk te verhuizen naar Hengelo, en het verhoogt de waarde van vastgoed.

GroenLinks Hengelo vindt een hoogwaardig aanbod van cultuur dan ook van groot belang. En dat mag wat kosten. Ook als er niet per se een groot publiek mee wordt bereikt en ook als het niet onmiddellijk een ander maatschappelijk doel dient.

Programmapunten

C1
Naast het behoud van de bestaande kernvoorzieningen (Bibliotheek, Oyfo, Metropool en Schouwburg) wordt een kernvoorziening voor de beeldende kunst gerealiseerd. Hiervoor wordt een jaarlijks budget van € 500.000,- vrij gemaakt.
Het is een gemeente van de omvang van Hengelo onwaardig dat er geen fatsoenlijke kernvoorziening voor het exposeren van beeldende kunst is. Dit moet rechtgezet worden.

C2
De gemeentelijke kunstcollectie moet veel toegankelijker worden dan deze nu is. Hiertoe wordt binnen een jaar een plan geschreven.

C3
In Hengelo worden voldoende betaalbare ateliers voor professionele beeldend kunstenaars gerealiseerd.
Het beleid ten aanzien van atelierruimtes voor beeldend kunstenaars is versnipperd en niet geheel transparant. Ook is er een tekort aan betaalbare ruimtes en is er in de woon-werkruimtes vrijwel geen sprake van doorstroming.
Met de ontruiming van de ateliers op het Esrein, in Hart van Zuid, dreigt een nog veel groter tekort aan betaalbare atelierruimte in Hengelo. Samen met de SWWK en Ateliers 93 zal binnen een half jaar een voorstel worden uitgewerkt om dit probleem op te lossen en om een helder, toekomstbestendig beleid te formuleren. Bijzondere aandacht zal er zijn voor de toekomst en functie van het pand aan de Langestraat, het huidige Lambooijhuis. 
Voor het nieuwe beleid worden binnen de gemeentelijke begroting middelen gebundeld en indien nodig wordt extra structureel geld vrijgemaakt.

C4
Open Ateliers Hengelo krijgt een jaarlijkse subsidie van € 10.000,- om elk jaar de open ateliers te organiseren.

C5
Het Piet Blom Museum in de Kasbah krijgt een jaarlijks subsidie van € 3.000,-.
De Kasbah, ontworpen door architect Piet Blom, is een van de belangrijkste gebouwen in Hengelo en is van groot stedenbouwkundig belang. Het Piet Blom Museum besteedt aandacht aan het ontstaan van de Kasbah en het werk van Piet Blom. Tot nu toe gebeurde dat zonder gemeentelijke subsidie. Vanwege het grote belang van de Kasbah en de activiteiten van het museum wordt in de gemeentelijke begroting een jaarlijkse subsidie van € 3.000,- opgenomen. Met het bestuur van het museum zal worden gekeken naar de precieze voorwaarden voor de subsidie.

C6
Hengelo Leest krijgt een jaarlijkse subsidie van € 5.000,- en de stadsdichter van € 1.500,- per jaar.

C7
De maatschappelijke en culturele functies van het Prins Bernhardplantsoen dienen behouden en waar mogelijk versterkt te worden.

C8
In het gemeentelijke cultuurbeleid komt expliciet aandacht voor inclusiviteit. Om dit te bevorderen wordt door het nieuwe College van B&W binnen 1 jaar een deelnota Inclusiviteit in Cultuur gepresenteerd.

C9
Wederopbouw architectuur en ander markante panden dienen zoveel mogelijk behouden te worden. Als ze een maatschappelijke functie hadden, dient deze waar mogelijk intact te blijven.

C10
In 1945 was Hengelo de eerste gemeente van Nederland waar een wederopbouwplan werd gemaakt. Dit plan is vervolgens voortvarend uitgevoerd. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed noemt de binnenstad van Hengelo dan ook een toonbeeld van de wederopbouw-periode. Het is vanuit cultureel en maatschappelijk oogpunt van groot belang dat met dit erfgoed zorgvuldig wordt omgegaan. Daarom zal in samenwerking met de provinciale organisatie Het Oversticht en de Hengelose Erfgoedcommissie de cultuurhistorische waardenkaart worden geactualiseerd en waar nodig uitgebreid.