Vuurwerk in het Uurwerk

Een bezoeker van onze afvalborrel meldde na afloop op Facebook dat het vuurwerk was bij het Uurwerk.
Vuurwerk omdat de discussie af en toe hoog op liep en het Uurwerk omdat dat het café was waar de borrel gehouden werd.

We hebben de afgelopen 2 weken een enquête gehouden in de stad en via onze FaceBookpagina en onze website. Mede omdat de krant aandacht besteedde aan deze vragenlijst is deze vrij goed ingevuld! Meer dan 400 mensen hebben meegedaan. 

Waarom hebben we deze enquête uitgezet?

GroenLinks is al jaren een groot voorstander van het invoeren van Diftar (een beleid waarbij je beloond wordt wanneer je minder restafval produceert) in de gemeente. Wij zijn er ook voor dat de grijze bak nu binnenkort zelfs helemaal verdwijnt. Wat we merkten was dat er veel mensen ongerust en onrustig werden van dit verdwijnen van de grijze bak. Misschien omdat wij het zo’n vanzelfsprekend uitgangspunt vinden dat de vervuiler betaalt konden we ons deze ongerustheid eigenlijk niet zo goed voorstellen. Maar die was er dus wel degelijk. We besloten daarom vooral vanuit nieuwsgierigheid, belangstelling of hoe je het wilt noemen uit te zoeken of de ongerustheid inderdaad zo groot was als deze soms leek in de krant. Daarnaast waren we ook op zoek naar ideeën over hoe het invoeren van het ondergronds storten (wat je gaat doen als je geen eigen grijze bak meer hebt) plezieriger kan worden voor iedereen.
Deze twee dingen (zijn er inderdaad veel mensen niet blij met het verdwijnen van de grijze bak en hoe kunnen we dat plezieriger maken) waren dus het uitgangspunt bij het opstellen van een vragenlijst.
Deze lijst hebben we gewoon zelf opgesteld en is dus niet wetenschappelijk onderbouwd of iets dergelijks. Tijdens het gebruik merkten we dan ook dat sommige vragen niet zo handig gesteld waren en er zat zelfs een foutje in (we vroegen hoeveel kilo restafval mensen hadden, we hadden moeten vragen hoeveel liter dat was).
Toch zijn de uitkomsten bruikbaar genoeg gezien vanuit onze 2 startvragen.

We hebben alle mensen die hun emailadres hadden achtergelaten bij het invullen van de vragenlijst gevraagd om aanwezig te zijn bij de terugkoppeling van de uitkomst. Daar is gehoor aan gegeven! Daar zijn we erg blij mee omdat we de terugkoppeling graag met meer mensen wilden houden dan alleen onze eigen leden. Bij de meeste van onze activiteiten is het namelijk de bedoeling om met een bredere groep in gesprek te zijn dan alleen onze eigen achterban. Dit keer was het gesprek dus tijdens de afvalborrel op 6 mei in café het Uurwerk.

Kijkend naar de uitkomst (de volledige uitkomst vind je als downloadlink hieronder) zijn er een paar dingen te melden.
Allereerst waren de meeste mensen erg voor afvalscheiding, namelijk 92 procent. De enquête is tamelijk willekeurig uitgezet en de uitslag is daarom niet representatief, maar 92 procent van 400 mensen is natuurlijk gewoon erg veel!

Daarnaast is ook een grote meerderheid van de geënquêteerden tegen het verdwijnen van de grijze bak: 85 procent.

Gevraagd naar de redenen waarom kun je grofweg de volgende categorieën onderscheiden: angst voor illegale stort, te grote afstand naar de ondergrondse container, vinden het een taak van de gemeente om het op te halen, hondenpoep en kattenbakvullingen of incontinentiemateriaal lijkt een probleem te worden, de milieuvoordelen worden in twijfel getrokken.

Wij van GroenLinks denken dat een groot deel van deze bezwaren zullen verdwijnen als de zaak eenmaal draait, de cijfers uit wijken waar de grijze bak is verdwenen lijken dat ook te bevestigen. Dit laat overigens wel zien dat veel voorlichting, begeleiding en consultatiemogelijkheid nodig is. Tijdens de bijeenkomst waren daar ook vragen over: waar kan ik terecht om met mijn eigen situatie mee te laten kijken, hoe kan ik weten welk afval waar hoort etc.

Twente Milieu was ook bij deze bijeenkomst aanwezig in de persoon van Bas Assink en hij legde uit dat er een afvalcoach is die op individueel niveau mee kan denken met mensen die bijvoorbeeld vanwege een fysieke beperking niet naar een afvalbrengpunt kunnen.
Tijdens de bijeenkomst waren er overigens meer voorstanders van het verdwijnen van de grijze container aanwezig dan tegenstanders. Er werd fel gediscussieerd over deze standpunten (vandaar het vuurwerk uit de kop van dit stuk). Voor- en tegenstanders zijn hierdoor niet dichter bij elkaar gekomen.

Het tweede wat we uit wilden zoeken was of er ideeën zijn rond afvalinzameling die het voor de inwoners van Hengelo prettiger maken om met dit systeem te werken.
GroenLinks had hier zelf ook al ideeën over.

We bespraken er twee:

 • Er is een idee geopperd om vanuit het noaberschap een helpende hand te bieden aan mensen die moeite hebben om hun afval naar de ondergrondse container te brengen. Tijdens het enquêteren en tijdens de bijeenkomst waren er verschillende mensen die uit zichzelf aan gaven graag een zak weg te brengen voor mensen die hier problemen bij ondervinden. GroenLinks gaat onderzoeken of we hiermee iets op poten kunnen zetten dusdanig dat mensen niet hun buurvrouw zelf hoeven te vragen maar dat er een kaartenbak is van mensen die dit voor een ander kunnen en willen doen. Wordt vervolgd dus.
 • Een tweede idee wat tijdens het enquêteren in de stad ontstond is een voorlichtingsavond te organiseren voor jongerencentra, sportkantines en dergelijke. Daar werken veel vrijwilligers die op zich erg van goede wil zijn om afval te scheiden maar het niet georganiseerd krijgen om de afvalstroom echt te laten lopen zoals die zou moeten lopen. Het oud papier wordt wel opgestapeld, maar niet weggebracht, er blijkt geen aparte bak vol verpakkingsmateriaal en waar moet de chipszak ook al weer bij. GroenLinks heeft dit opgepakt en zal binnenkort met een uitnodiging in die richting komen.

Uit de enquête kwamen ook ideeen:

 • Is achteraf scheiden niet een beter idee? (Nee, nooit alleen, altijd in combi met vooraf)
 • Oplossing voor incontinentiemateriaal
 • Een papiercontainer aan huis
 • Leeg de grijze container minder vaak maar laat hem bestaan
 • Goede mogelijkheid om GFT weg te doen als je geen groene container hebt
 • Jammer dat er nu zoveel extra plastic zakken zullen moeten worden weggegooid
 • Een systeem wat niet gebaseerd is op straf maar op beloning: punten voor het inleveren van goed gescheiden afval
 • Weer een grofvuil ronde invoeren
 • Meer afvalbakken voor hondenpoep
 • Milieupas geldig bij alle ondergrondse containers in Hengelo
 • Korting op de aanschaf van een afvalton in huis met meer compartimenten zodat je gemakkelijker kunt scheiden
 • Uniformiteit in nederland op dit vlak, nu blijf je toch verbaasd naar andere gemeentes kijken
 • Zorgen dat er bij een ondergrondse container veilig geparkeerd kan worden
 • Tips over afvalscheiding (uit de columns van de afvalcoach in Hengelo's weekblad) digitaal doorzoekbaar op de site van de gemeente en twente Milieu zetten.

Tenslotte nog enkele opmerkingen gehoord tijdens de bijeenkomst:

 • Twente Milieu geeft aan dat er door de inwoners van Hengelo goed blank glas wordt aangeleverd, dat is belangrijk omdat alleen van blank glas opnieuw blank glas gemaakt kan worden. Daarom is het zo belangrijk dat we bij de glasbak blank en gekleurd glas scheiden.
 • De gemiddelde inwoner van Hengelo levert 6 kilo luiers en incontinentiemateriaal per jaar. Dat is dus echt veel, er wordt gezocht naar manieren om dat apart in te zamelen en/of terug te dringen door bijvoorbeeld uitwasbare luiers te gebruiken. Ook zijn er ontwikkelingen voor het recyclen van luiermateriaal (plastic, vergisten).
 • Voor kattengrit is een heel goed biologisch alternatief, verkrijgbaar bij de dierenzaken. Geperste houtkorrels of zaagsel mag namelijk met uitwerpselen en al in de GFT-container.
 • Chipszakken kunnen NIET bij de verpakkingen! Vuistregel: zodra het doorzichtig is zit je goed, dan mag het daar namelijk wel bij.
 • Het is belangrijk om te besparen op olie, die raakt namelijk op. Plastic wordt gemaakt van olie. 8 procent van de olie die per jaar gebruikt wordt is voor het maken van plastics. Als we die dus hergebruiken besparen we fors op olie.
 • De gemiddelde Hengeloër had vorig jaar 150 kilo grijs afval, in de loop van de komende jaren wil de gemeente Hengelo dit terugbrengen naar 50 kilo per inwoner per jaar. Op termijn zouden we die naar een nascheidingsinstallatie kunnen brengen. Nu heeft Twence deze nog niet, op termijn zou dat wel tot de mogelijkheden behoren.
 • In Beckum wordt heel positief gereageerd op het verdwijnen van de grijze container.
 • Misschien is het een idee om studenten van de UT een aantal zaken uit te laten
  rekenen zodat er mee harde cijfers zijn over afval.
 • De huidige ondergrondse afvalcontainers worden herschikt over de stad zodat voor
  elke inwoner een container op (gemiddeld) 250 meter loopafstand is. De exacte locaties worden per wijk voorbesproken met de wijkraad en tijdens een informatieavond voor de wijk doorgenomen met de bewoners.

 

En wat gaat GroenLinks hier nu mee doen?

We zijn van plan de bovenstaande 2 ideeën (noaberhulp en informatieavond) als suggestie vast te houden. We zullen bij de aanstaande bespreking van de voortgang van Diftar kijken of en hoe deze suggesties een plek kunnen krijgen in het beleid van de gemeente. We denken namelijk graag mee bij de verdere invulling van dit goede plan! Daarnaast blijven we in de toekomst graag bijeenkomsten organiseren waarbij we meer mensen uitnodigen dan alleen onze eigen achterban.