Nieuws

Nieuwjaarsreceptie 2020

Tijdens de afgelopen nieuwjaarsborrel is de film 'beken van Hengelo' vertoont. De cineast Tuenter (82) die deze film gemaakt heeft, met de...

03 mrt 2020

Lees meer
Screenshot 2020-03-03 at 07.11.59.png
Nieuws

Confetti in Hengelo

In de afgelopen jaren hebben we in de raad regelmatig aandacht gevraagd voor het oplaten van ballonnen en verspreiden van confetti. Na de carnavalsoptocht...

03 mrt 2020

Lees meer
IMG_4755.jpg
Nieuws

Verslag plasticexcursie naar De Paauw / Rodepa

Maandag 28 oktober zijn we met een stuk of 15 GroenLinksers naar De Paauw / Rodepa plasticrecycling geweest aan de Jadestraat. Een interessante avond, en we...

05 nov 2019

Lees meer
Geld en huishoudboekje.jpg
Nieuws

Bijdrage beleidsbegroting

Het is goed te zien dat er financiële ruimte is voor goede initiatieven. De Algemene Reserve zit ruim boven het gewenste niveau van 9,2 M€. Dat geeft...

04 nov 2019

Lees meer
ballonnen.jpeg
Nieuws

Ballonnenverbod in openbare ruimte

Het is een kleine 2 jaar geleden dat we voor het eerst hebben overwogen om het college te vragen om het oplaten van ballonnen bij evenementen te stoppen. Het...

24 sep 2019

Lees meer
heartgallery.jpg
Nieuws

HeArtGallery

Eveneens bij de bespreking van de kadernota heeft GroenLinks een voorstel ingediend om middelen vrij te maken voor HeArtGallery. HeArtGallery heeft zich de...

23 sep 2019

Lees meer
rubberkorrels.jpeg
Nieuws

Rubberkorrels op kunstgras sportvelden

GroenLinks heeft bij de bespreking van de kadernota (aanloop voor de begroting van volgend jaar) begin juli een voorstel ingediend om op de kunstgras...

23 sep 2019

Lees meer
kunst en cultuur.jpeg
Nieuws

Kunst- en cultuur in Hengelo

Als gemeenteraad beslis je over veel zaken die van direct belang zijn voor de stad: bestemmingsplannen, afval ophalen en jeugdzorg bijvoorbeeld. Daar liggen...

28 mei 2019

Lees meer
brand twence.jpeg
Nieuws

Wederom brand bij afvalverwerker Twence baart zorgen

GroenLinks Hengelo maakt zich zorgen over wederom een forse brand bij afvalverwerker Twence. Wij zullen daarover vragen stellen aan het college van B&W van...

26 mei 2019

Lees meer
Nieuws

Vacature campagneleider

GroenLinks Hengelo zoekt een campagneleider! ...

02 mei 2019

Lees meer
solar-system-2939551_1280.jpg
Nieuws

Verduurzaming van gemeentelijk vastgoed

In 2018 heeft het college toegezegd een inventarisatie uit te voeren en adviezen op te stellen voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed (scholen,...

02 mei 2019

Lees meer
Hijschgebouw.jpg
Nieuws

Ontwikkelingen marktplein

GroenLinks heeft altijd aangegeven dat het Hijschgebouw op de markt niet ons plan is. Wij zijn voorstander van een geheel andere aanpak van het marktplein:...

02 mei 2019

Lees meer